W jakie materiały warto wyposażyć dziecko?

Podczas obowiązkowej edukacji, dzieci zazwyczaj korzystają z podręczników wskazanych przez nauczycieli od poszczególnych przedmiotów. Szóstoklasista będzie zatem miał podręcznik do biologii klasa 6, czwartoklasista jego odpowiednik dedykowany do klasy czwartej itd. Pojawia się jednak pytanie, czy podręczniki są wystarczającymi materiałami umożliwiającymi dziecku naukę. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ każde dziecko jest inne i ma indywidualne potrzeby związane z przyswajaniem wiedzy. Jeżeli chcesz ułatwić swojemu dziecku naukę, zapytaj je, czy nie potrzebuje jakichś dodatkowych materiałów. Bardzo często przydatne mogą okazać się repetytoria oraz zeszyty z zadaniami.

Naucz swoją pociechę robić notatki

Aktywne uczestniczenie w zajęciach jest jedną z najlepszych metod, pozwalających na zapamiętywanie najważniejszych informacji. Jednocześnie jednak warto nauczyć dziecko, że dobrym sposobem na efektywne uczenie się, jest robienie notatek. Nie tylko na zajęciach, ale też w domu, podczas powtarzania materiału. Owszem, skuteczny i tani podręcznik do biologii klasa 6 lub dowolna inna książka wymagana w szkole, jest świetnym źródłem wiedzy. Jednocześnie jednak wiele osób lepiej uczy się ze swoich notatek, niż z gotowych materiałów. Pokaż więc swojemu dziecku, że robienie map myśli, tabeli, streszczeń itd. nie musi być czasochłonne, a może w znaczący sposób ułatwić zapamiętywanie najważniejszych informacji.

Nie tylko materiały, ale też regularność

Efektywna nauka jest połączeniem kilku czynników. Oprócz korzystania z dobrych materiałów, bardzo ważne jest również to, żeby systematycznie powtarzać nowe informacje. Jeżeli masz taką możliwość, to ucz się ze swoim dzieckiem, np. przez 15-20 minut każdego wieczora. Nie musi to być bardzo intensywna nauka. W pierwszych latach obowiązkowej edukacji prawdopodobnie wystarczy, żeby dziecko opowiedziało ci, czego się danego dnia nauczyło. Taki nawyk wracania do przerobionych zagadnień pomoże mu w systematycznej nauce w późniejszych latach. 

Daniel